• |

Boekrecensies - 11 resultaten

Barokke Stad. Antwerpen in de zilveren eeuw (1588-1713). Auteur Jan Lampo  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley De lezer krijgt in dit werkje een boeiend relaas voorgeschoteld over het wel en wee in de Koekenstad na de Val (of het Beleg) van Antwerpen in 1585. Door de blokkade van de Schelde, de levensader bij uitstek van de welvarende stad, kwam er een einde aan de Gouden Eeuw die van de Scheldestad de belangrijkste handelsmetropool van het Westen maakte. 24 mei 2019
De joden van Antwerpen. (herziene en geactualiseerde editie) Auteur Ludo Abicht  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Deze klassieker uit 1986 van auteur en filosoof Ludo Abicht ligt voor de vierde keer terug in de boekshop. Ditmaal weliswaar in een herziene en geactualiseerde versie. 10 mei 2019
Bushcraft. Over leven in de natuur. Auteur Mike De Roover  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Het concept ‘bushcraft’ is in de Lage Landen nog vrij onbekend. Er bestaat niet eens een geschikte Nederlandse vertaling voor deze uit Australië afkomstig Engelstalige term, die een breed scala dekt aan overlevingstechnieken die natuurtoeristen kunnen aanwenden om in de wildernis - specifiek de zogeheten ‘bush’ - met kennis van zaken te (over)leven. 29 maart 2019
Wat zegt de zaak? Auteur Rik Pinxten en Sylvia Traey  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Concertpianiste Sylvia Traey was vele jaren bevriend met Jaap Kruithof, de ethicus die in de jaren ’60 van de vorige eeuw bekendheid verwierf door zijn druk bijgewoonde voordrachten en televisieprogramma’s. Traey, die Kruithof vaak uitnodigde op haar huisconcerten, raakte gefascineerd door het werk van de moraalfilosoof en deelde zijn ongerustheid over de existentiële ‘knopen’ in het snelle tijdperk van individualisme, afbraak van solidariteit en van de verontrustende opgang van het identiteitsdiscours, dat ze nu, tien jaar na Kruithofs overlijden, terug onder de aandacht wil brengen. 27 maart 2019
Dikke Freddy in het zilver Auteur Erik Vlaminck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Dikke Freddy is naar eigen zeggen een marginale figuur die in 1993 begon met ronkende brieven te schrijven naar hoogwaardigheidsbekleders, politieke mandatarissen, bedrijfsleiders en instanties allerlei. Hij doet dit nog steeds verwoed en dwangmatig in de vorm van open lezersbrieven die eerst werden gepubliceerd in Alert (ALERT), een tijdschrift voor sociaal werk en politiek, dat later – toen het wereldwijd internet doorbrak – werd opgenomen op het webplatform Sociaal Net. 6 maart 2019
Odes Auteur David Van Reybrouck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley In deze recente publicatie van de gelauwerde Vlaamse schrijver David Van Reybrouck brengt de auteur een eerbetoon aan het leven, waarbij de bewondering voor wat ons allen overkomt de rode draad vormt. 1 maart 2019
Een mens is maar een wandelaar Auteur Gaston Durnez  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Gaston Durnez (90) behoort tot de weinige overlevende dagbladjournalisten in het Vlaanderen van zijn generatie toen kranten nog massaal werden gekocht en gelezen omdat ze naast de radio de enige bron waren die het publiek kon raadplegen om nieuws te vergaren. Dat gaf de gedrukte media een zekere status die vandaag wat verloren is gegaan. Kranten konden zich een uitgebreide redactie veroorloven met redacteurs die voldoende tijd en ruimte kregen om zich te specialiseren in de materie die hun door de hoofdredactie werd toegewezen. 4 januari 2019
Nicolaes Cleynaerts. Christenhond tussen moslims. Auteur Joris Tulkens  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Auteur Joris Tulkens verhaalt in deze schitterend neergeschreven biografie de hallucinante levensloop van de 16de-eeuwse theoloog, humanist en linguïst Nicolaes Cleynaerts (1493-1542), die in volle inquisitie besluit de moslimcultuur van nabij te gaan bestuderen. Want als we de moslims willen bereiken, dan moeten we Arabisch leren en meer te weten komen over de zeden en gewoonten van de islamieten... 30 november 2018
De waarde van alles Auteur Mariana Mazzucato  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Hoewel de uitgever zich sterk maakt dat deze these van Mariana Mazzucato, directeur van het Institute for Innovation & Public Purpose, geschikt is voor een minder in de economische basisbegrippen geschoolde lezer, moet ik toch dit tegenspreken: zonder enige onderbouwde noties in de materie die in dit boek gehanteerd wordt, kom je er niet uit. Je kan je dus best eerst wat voorbereiden vooraleer je dit boek begint te lezen, en dan wordt het vrij interessant. 28 november 2018
Schaduwoorlog. Israël en het geheime liquidatieprogramma van de Mossad. Auteur Ronen Bergman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Schaduwoorlog Zowel democratische naties als autoritaire regimes onderhouden een geheime dienst die operaties mag uitvoeren die het daglicht niet mogen zien. Vaak ontpoppen die zich tot legale moordmachines waarbij de vijanden van de natie zonder pardon geliquideerd worden zonder enige vorm van proces of redelijk verweer. Martelpraktijken en langdurige eenzame opsluiting zijn hier schering en inslag of opposanten worden door bijvoorbeeld hun familie te intimideren en te bedreigen zό zwaar onder druk gezet dat ze noodgedwongen hun protest staken. 9 november 2018

10 van 11 recensies