• |

Boekrecensies - 240 resultaten

Vechten voor vrede. Antwerpen 1944-1945 Auteur Frank Seberechts  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Paul Van Aelst Frank Seberechts (°1961) studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Vredescentrum Provincie en Stad Antwerpen. Over de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme, WO II en de Holocaust en de lokale geschiedenis van Antwerpen publiceerde hij reeds eerder. 31 maart 2020
De handen van Cicero. Retorische antwoorden op de retoriek van onze tijd Auteur Bas Heijne, Luuk van Middelaar e.a. Coen Simon (redactie)  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Sophia De Wolf Retorica of ‘de kunst van het spreken’, je moet het beheersen wanneer je iets wil bereiken. Dat was zo in het Athene van Aristoteles en het Rome van Quintilianus en dat is nu zeker het geval. Mondigheid kenmerkt ons tijdsgewricht. En dat geldt niet enkel voor de spreker zelf. Wie over de macht van het woord beschikt, is in staat om diegenen onder ons die publiekelijk het woord voeren, te wikken, te wegen en wanneer nodig te doorzien. 26 maart 2020
Zo verliep de tijd die me toegemeten was. Auteur Dirk Van Duppen  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Dirk Van Duppen schrijft “nog” een verhaal dat hij nalaat als zijn ”eigen bescheiden lied van de solidariteit en het engagement”. Hij laat dit achter omdat hij na een CT-scan in zijn patiëntendossier kon lezen dat hij terminale pancreaskanker had en dus niet heel lang meer zou leven. 25 maart 2020
Rede & religiositeit Auteur Ton de Kok  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Lieven Vanhoutte Ton de Kok is leraar levensbeschouwing. Hij heeft reeds enkele boeken over filosofen geschreven. 24 maart 2020
Het goede in de mens. De evolutionaire wortels van onze samenleving Auteur Nicholas Christakis  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Arno Keppens ’Het goede in de mens’ viel in mijn brievenbus toen ik net drie andere, gerelateerde werken had gelezen. Vooral de link met Bregmans ’De meeste mensen deugen’ (2019) – nu al een bestseller in onze contreien – lijkt het grootst. Het lijkt alsof Bregman zich liet inspireren door Christakis’ boek, dat een half jaar eerder verscheen. 19 maart 2020
De rebelse held Auteur Eva Rovers  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën Auteur Eva Rovers is kunsthistorica en auteur van twee biografieën. Met ‘De rebelse held’ schreef ze een intrigerend non-fictieboek in de vorm van brieven aan Richard Buckminster Fuller (1895-1983), een Amerikaanse uitvinder, architect, ontwerper en futuroloog. 17 maart 2020
Het erotisch experiment Auteur Ype De Boer  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Veerle Deconinck Door een combinatie van de studie van literatuur, kunst, geschiedenis en sociologische context in verschillende culturen (landen, klassen, religies) zet de auteur een filosofisch experiment op die aantoont dat de meeste mensen, culturen zichzelf opsluiten in een eerder beperkt, eendimensionaal denken over seksualiteit. Hij probeert dit open te trekken door de lezer vanuit diverse invalshoeken naar ons denken over seksualiteit te laten kijken. De erotische fantasie en verbeeldingsdimensie spelen volgens hem een grote rol hierin. 16 maart 2020
Lang leve de vergrijzing Auteur Patrick Deboosere  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker De vergrijzing is een feit. Mensen leven langer. De periode dat ze van een pensioen kunnen “genieten” is dus langer. 11 maart 2020
Zeg niets. Moord en verraad in Noord-Ierland Auteur Patrick Radden Keefe  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Martin Harlaar Patrick Radden Keefe over ‘Zeg niets’: ‘Dit boek is gebaseerd op vier jaar research, zeven reizen van New York naar Noord-Ierland en meer dan honderd interviews. In de geest van de titel van dit boek hebben veel mensen niet met mij willen spreken. Anderen begonnen wel, maar veranderden van gedachten. Het lijkt vreemd dat gebeurtenissen van bijna een halve eeuw geleden nog altijd angst en schrik inboezemen, maar zoals ik met dit boek duidelijk hoop te maken, is de geschiedenis in Belfast springlevend en gevaarlijk.’ 10 maart 2020
Tegen de vrouwen. De wereldwijde strijd van rechtsisten en jihadisten tegen de emancipatie Auteur Abram De Swaan  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Max Schneider Een mannelijke recensent die het heeft over een mannelijke auteur die in zijn boek vrouwenemancipatie verdedigt; als dat maar goed komt. Opletten voor ‘mansplaining’. Voor je het weet gaan die kerels niet alleen uitleggen hoe de wereld in mekaar zit, maar ook nog eens vertellen wat goed is voor jou, arm vrouwmens. Er ontbreekt alleen een harnas en een wit paard. 5 maart 2020

1
2
3
24
10 van 240 recensies