• |

Boekrecensies - 120 resultaten

Taksjager. Op zoek naar het fiscaal ideaal. Auteur Lode Vereeck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Een boek over belastingen is nu niet iets waar je met veel genoegen aan wil beginnen. Moet ik toch meteen zeggen dat dit boek daarop een uitzondering vormt. Lode Vereeck “vertelt” over belastingen. Hij spreekt je aan op een herkenbare, conversationele toon en weet alles “gemakkelijk” te doen lijken, ook als het dat niet is. Hij schrijft bovendien begrijpelijk voor wie geen fiscaal-juridische voorkennis heeft. 24 mei 2019
Barokke Stad. Antwerpen in de zilveren eeuw (1588-1713). Auteur Jan Lampo  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley De lezer krijgt in dit werkje een boeiend relaas voorgeschoteld over het wel en wee in de Koekenstad na de Val (of het Beleg) van Antwerpen in 1585. Door de blokkade van de Schelde, de levensader bij uitstek van de welvarende stad, kwam er een einde aan de Gouden Eeuw die van de Scheldestad de belangrijkste handelsmetropool van het Westen maakte. 24 mei 2019
Bid, vecht en heers. Auteur Machteld Allan (vert.)  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Michel Ackaert Een gedragscode neergeschreven door een rechtsgeleerde uit de 14de eeuw, dit is een werk waar je kippenvel van krijgt. Ibn Taymiyya wordt vakkundig vertaald en toegelicht door historicus en Arabiste Machteld Allan. 22 mei 2019
Kafka’s laatste proces. De strijd om een literaire nalatenschap. Auteur Benjamin Balint  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Dit boek is gedeeltelijk een “thriller”, een “courtroom drama” dat zich afspeelt met als inzet de nalatenschap van Max Brod en Esther Hoffe. Max Brod was filosoof, essayist, componist en een succesvol schrijver. Iemand die met alle “groten” van zijn tijd contact had en met hen correspondeerde. Maar hij was - niettegenstaande hun volledig tegenovergestelde karakters en temperamenten - vooral de enige, echte en toegewijde vriend van Frans Kafka, vanaf dat eerste ogenblik dat ze elkaar ontmoetten aan de universiteit. 20 mei 2019
De sociaaldemocratie is doodziek.Pleidooi voor een verpolitisering van de politieke orde. Auteur Vincent Scheltiens  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker De Welvaartsstaat is eigenlijk geen “linkse creatie”, zoals nogal eens gezegd wordt. De “overlegeconomie” kreeg immers al vorm tijdens WOII, gevolgd door een “sociaal pact “met de uitbouw van vakbonden, mutualiteiten, coöperatieven, culturele organisaties, enz. 16 mei 2019
Liquid surveillance. Auteur Zygmunt Bauman en David Lyon  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Beide auteurs zijn sociologen, respectievelijk uit het Verenigd Koninkrijk en Canada. Zij bestuderen/bestudeerden (Bauman is overleden) wat ze beschouwen als “een van de grootste uitdagingen van onze hedendaagse maatschappij”, namelijk “surveillance”. Nauw daarmee verbonden bevindt zich een wereld waarin data gegenereerd, verzameld, onderschept, en gebruikt/misbruikt worden op een nooit geziene schaal. Dit dankzij de moderne technologieën die zich ontwikkeld hebben en ingang hebben gevonden op de meest diverse domeinen van het maatschappelijk leven. 14 mei 2019
Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime. Auteur Bruno Latour  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Latour is een Franse filosoof die bekommerd is over het reilen en zeilen van de moderne wereld. De moderne wereld waarin hij vaststelt dat zij hoe langer hoe minder “gemeenschappelijkheid” biedt. Bewijzen hiervan zijn: de Brexit, de toename van migratiestromen, de verkiezing van Trump, het failliet van een bepaalde opvatting over mondialisering alsook de vaststelling dat het klimaatakkoord van Parijs niet realiseerbaar is binnen het kader van het klassieke moderniseringsdenken. Deze factoren leiden tot een veralgemeend gevoel dat de bodem onder ieders voeten wegzinkt, wat dan weer leidt tot veralgemeende onrust- en angstgevoelens. 14 mei 2019
De joden van Antwerpen. (herziene en geactualiseerde editie) Auteur Ludo Abicht  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Deze klassieker uit 1986 van auteur en filosoof Ludo Abicht ligt voor de vierde keer terug in de boekshop. Ditmaal weliswaar in een herziene en geactualiseerde versie. 10 mei 2019
Wat zou Cleopatra doen? Levenslessen van 50 uitzonderlijke vrouwen. Auteur Elizabeth Foley en Beth Coates  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Els Meelker Dit boek is ontstaan omdat de auteurs vonden dat vrouwen onderbelicht zijn in de wereldgeschiedenis. Zij beschrijven 50 heroïsche vrouwen die ons een belangrijke levensles te vertellen hebben. 7 mei 2019
Wij, de mens Auteur Frank Westerman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Arno Keppens Frank Westerman is een Nederlandse onderzoeksjournalist en schrijver, vooral bekend van “De graanrepubliek” (1999), “El negro en ik” (2004) en “Een woord een woord” (2016). “In 2006 was hij de eerste gastschrijver aan de Universiteit Leiden die zich toelegde op het genre van de reportage,” volgens de flaptekst. Dit boek is de neerslag van de gezamenlijke onderzoeksjournalistiek binnen dat gastcollege en van een aantal vervolgonderzoeken door de auteur in voornamelijk de Maasvallei en Indonesië. 7 mei 2019

1
2
3
12
10 van 120 recensies