Over Het Vrije Woord

De naam 'Het Vrije Woord' is vooral bekend door enerzijds het gelijknamige magazine/ledenblad van het Humanistisch Verbond, en anderzijds het radioprogramma dat tot 31 december 2015 door de VRT werd uitgezonden als zogenaamde uitzending door derden. Die uitzendingen werden verzorgd door een aparte vzw die een zusterorganisatie was van het Humanistisch Verbond.

In 2018 werd die vzw omgevormd tot 'Het Vrije Woord', een vereniging met als doel 'het verstrekken van dienstverlening in de vorm van multimediale producties ten behoeve van het Humanistisch Verbond vzw in het bijzonder en bij uitbereiding de brede humanistisch- vrijzinnige gemeenschap'. Onder de noemer van Het Vrije Woord publiceert en verspreidt het Humanistisch Verbond dus vanaf 2018 heel diverse multimediale producties, al dan niet in samenwerking met partners zoals bv. de denktank Kwintessens: opiniestukken, essays, blogteksten, videoblogs, radiofragmenten/podcasts, socialemediaberichten, cahiers en monografieën, enz.

Info en contact

Voor meer informatie over Het Vrije Woord als mediaplatform, kunt u terecht bij coördinator Gert De Nutte, gert.de.nutte@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32, of bij de voorzitter van Het Vrije Woord vzw, Wim D’hondt, wim.dhondt@humanistischverbond.be.