• |

Boekrecensies - 26 resultaten

Kafka’s laatste proces. De strijd om een literaire nalatenschap. Auteur Benjamin Balint  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Dit boek is gedeeltelijk een “thriller”, een “courtroom drama” dat zich afspeelt met als inzet de nalatenschap van Max Brod en Esther Hoffe. Max Brod was filosoof, essayist, componist en een succesvol schrijver. Iemand die met alle “groten” van zijn tijd contact had en met hen correspondeerde. Maar hij was - niettegenstaande hun volledig tegenovergestelde karakters en temperamenten - vooral de enige, echte en toegewijde vriend van Frans Kafka, vanaf dat eerste ogenblik dat ze elkaar ontmoetten aan de universiteit. 20 mei 2019
De sociaaldemocratie is doodziek.Pleidooi voor een verpolitisering van de politieke orde. Auteur Vincent Scheltiens  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker De Welvaartsstaat is eigenlijk geen “linkse creatie”, zoals nogal eens gezegd wordt. De “overlegeconomie” kreeg immers al vorm tijdens WOII, gevolgd door een “sociaal pact “met de uitbouw van vakbonden, mutualiteiten, coöperatieven, culturele organisaties, enz. 16 mei 2019
Groen Liberalisme. Een urgent manifest. Auteur Floris van den Berg  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker De schrijver gelooft in een liberale wereld geregeerd door “het niet-schaden principe”: geen schade toebrengen aan anderen. Hij botst nochtans wel met “de ongemakkelijke waarheid” dat het economisch liberalisme blijkbaar leidt tot het toenemend benadelen van zekere groepen van menselijke dieren: onder andere vrouwen, homoseksuelen, politieke opponenten, etnische minderheden, gelovigen van niet-dominante religies, vrijdenkers, kinderen, gevangenen, mensen met een mentale of lichamelijke handicap, werklozen, excentriekelingen. 3 mei 2019
Lastige waarheden. De knoop in de Westerse ziel. Auteur Othman El Hammouchi  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Othman El Hammouchi, geboren in 1999 en dus nog maar 21 jaar oud, heeft een merkwaardig boek geschreven. Hij genoot onderwijs in een "gewone" Vlaamse school, leerde daar "onze" cultuur en geschiedenis op een soort verbaasd-geestdriftige manier kennen en koos (vond het zijn "plicht") tezelfdertijd toch bewust - en niettegenstaande het verschil in identiteit en levensstijl - voor de waarden van zijn islamitische opvoeding, waarin de wereld de luister had van een warme, verwelkomende plaats (met een barmhartige en rechtvaardige God wakend over alles en iedereen). 30 april 2019
26 woorden voor schoonheid. Auteur Nafiss Nia  /  Categorie fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Als je op de achterflap van deze dichtbundel de korte biografie leest van Nafiss Nia, word je meteen naar je schoolverleden en de betovering van Oosterse legenden en verhalen gekatapulteerd. 11 april 2019
De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen. Auteur Bart Van Loo  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Aan ‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo kon je moeilijk voorbijgaan. Het boek werd met zoveel tamtam het nieuws ingegooid, zowel op televisie als in tijdschriften en kranten als op de radio - met bravoure optredens van de schrijver, lovende recensies, een zoveelste druk, vertaalrechten, … - dat het moeilijk anders kon dan dat je, als recensent, wantrouwig werd. De ervaring leert immers dat een boek tegenwoordig niet goed of bijzonder hoeft te zijn opdat er veel reclame rond wordt gemaakt en dat er echte ‘ondingen’ gelanceerd worden onder overdadig enthousiasme en bijzonder lovende “kritiek”. 29 maart 2019
De strijd om tijd. Auteur Olivier Pintelon  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Dit boek begint (min of meer) met de prachtig overzichtelijke “rijke sociale geschiedenis” van tijd en werkuren: ”vroeger” in de geschiedenis, met de grote verandering die plaatsgreep tijdens de Industriële Revolutie; met de Spinning Jenny, over Dickens en Robert Owen heen. De grote sprong in de ontwikkeling van de mensheid met een verpauperde arbeidsklasse en een 70-urenweek als gevolg. En met het industrieel kapitalisme, “de grootste tijdsdief ooit in de menselijke geschiedenis”. 8 maart 2019
Mijn oma is kwijt… Auteur Pieter Theuninck & Lies Van Gasse  /  Categorie fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker “Oma was een wilde kat in haar vorig leven". Dat zei ze. Ze loopt als een zwerfkat langs huizen die ze niet herkent. Haar wijk is weg. Oma is kwijt. Ze dwaalt ergens rond. 4 maart 2019
Voor het eerst. Verhalen over ouder worden. Auteur Herman van Veen  /  Categorie fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Het leven is louter toeval, je lot kun je enkel wat bijsturen en ondertussen wordt je almaar ouder, al heb je veel succes, produceerde je 184 cd’s, 26 dvd’s en een 70-tal boeken… Want ”Op de dag dat je geboren wordt, woont de ouderdom in je.” 28 februari 2019
De Arabier van de toekomst. Een jeugd in het Midden-Oosten (1987-1992) Auteur Riad Sattouf  /  Categorie fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker Toen de bekende Franse striptekenaar Riad Sattouf (ondermeer van Charlie Hebdo) in 2015 een soort autobiografie begon te tekenen, zal hij wel niet kunnen vermoeden hebben dat deze zo’n internationaal succes zou worden. Hij was eerst van plan het met een trilogie klaar te spelen, maar tekende ondertussen al dit vierde deel. En ook dit deel eindigt met een “Wordt vervolgd”. 22 februari 2019

10 van 26 recensies