• |
Het Vrije Woord
  • 615 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

26 oktober 2017 Persbericht • Open Vld Brussel wil in iedere Brusselse gemeente een neutrale afscheidsruimte
Door onder andere de zeer grote levensbeschouwelijke diversiteit in de Brusselse gemeenten is er volgens Brussels parlementslid René Coppens (Open Vld) nood aan meer neutrale (lees niet-kerkelijke) afscheidsruimten. Die kunnen dan worden ingericht in functie van ieders persoonlijke overtuiging, stelt hij. Lees hieronder het persbericht.
Open Vld Brussel wil in iedere Brusselse gemeente een neutrale afscheidsruimte
Brussels volksvertegenwoordiger René Coppens (Open Vld) pleit ervoor om in elke gemeente een neutrale afscheidsruimte te voorzien. Vandaag zijn er in Brussel nog steeds te weinig locaties voor een niet-kerkelijke begrafenisplechtigheid, maar daar komt stilaan verandering in. Dankzij eerdere parlementaire tussenkomsten van René Coppens hebben Jette en Koekelberg nu subsidies kunnen aanvragen voor de bouw van een onthaalruimte bestemd voor uitvaartplechtigheden. “Ons werk werpt eindelijk vruchten af.”
Een uitvaartplechtigheid die beantwoordt aan het wereldbeeld en de wensen van de gestorvene en de nabestaanden, geeft familie en vrienden de kans om op een waardige manier afscheid te nemen van hun dierbaren. “Gelet op de bevolkingsgroei, de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit en de beperkte mobiliteit van ouderen, is er dringend nood aan meer neutrale afscheidsruimten, liefst één in elke gemeente”, vindt Brussels parlementslid René Coppens. Neutrale afscheidsruimten kunnen ingericht en aangekleed worden in functie van ieders persoonlijke overtuiging.
René Coppens heeft er tijdens de vorige legislatuur mee voor gezorgd dat gemeenten gewestelijke subsidies kunnen krijgen voor het oprichten van neutrale afscheidsruimten. De Brusselse minister-president liet weten dat Jette en Koekelberg hier nu ook gebruik van maken en hun begraafplaatsen voorzien van een onthaalruimte. “Dat stemt mij bijzonder tevreden en ik hoop dat ook andere gemeenten het voorbeeld van Jette en Koekelberg zullen volgen”, aldus René Coppens.
“Ik heb er bij de minister-president op aangedrongen om de gemeenten nog verder te blijven informeren over het bestaan van deze subsidies om zo tot meer neutrale afscheidsruimten te komen”, besluit Coppens.
Brussel, 25 oktober 2017
Het Vrije Woord

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws