• |

70 jaar vrouwenstemrecht

  • Datum: Woensdag 5 december 2018 19:00
  • Regio: Limburg
  • Locatie: PXL Hasselt (refter gebouw D) Elfdeliniestraat 24 te Hasselt
  • Type: Congres
  • Organisator: Humanistisch Verbond Hasselt 350
  • Partner: PXL Education (vakgroep NCZ), PXL Social Work, Ingeburg Digneffe (voorzitter RIBZ), Vrijzinnig Punt, Humanistisch Verbond Hasselt, UPV en IMD Limburg

Verslag

Op 5 december jongstleden vond in PXL Hogeschool Hasselt, het jaarlijkse decemberdebat plaats, met als thema 70 jaar vrouwenstemrecht. Deze heugelijke verjaardag mocht niet onopgemerkt voorbijgaan, daarom nodigden de organisatoren de enige 2 vrouwelijke partijvoorzitsters die ons land rijk is, mevr. Meyrem Almaci (Groen) en mevr. Gwendolyn Rutten (Open VLD), uit om met elkaar in debat te gaan. Algemeen directeur van deMens.nu, Anne-France Ketelaer, nam de honneurs van moderator waar. De hoofdvraag tijdens dit debat luidde: 70 jaar vrouwenstemrecht, welke strijdpunten blijven over? Dat er strijdpunten overblijven, staat buiten kijf.
Immers, jaarlijks toont unequal payday aan dat de discriminatie in verloning overeind blijft. Vrouwen trekken de grens over naar Nederland omdat abortus daar in een later stadium van de zwangerschap is toegestaan. Franse feministen noemen draagmoederschap een 'instrumentalisering' van een vrouwenlichaam. Prognoses over de klimaatsverandering tonen dat vrouwen meer zullen te lijden hebben dan mannen, terwijl vrouwen nu al wereldwijd tot de financieel zwaksten behoren. De #metoo-getuigenissen bewijzen dat grensoverschrijdend gedrag alomtegenwoordig is. Quota voor vrouwen op de werkvloer, kieslijsten en raden van bestuur worden door de één als noodzakelijk beschouwd, terwijl de ander het als een paternalistische belediging beschouwt ... Deze stellingen zouden het onderwerp van discussie uitmaken tijdens het debat.

Nadat mevr. Gwen Verhulst, lector PXL Social Work, het publiek verwelkomde, richtten beide voorzitsters een openingswoord tot het publiek, waarbij mevr. Almaci de actualiteit kaderde en mevr. Rutten een overzicht van de geschiedenis van vrouwenrechten schetste. Vervolgens gaf mevr. Ketelaer de aanzet tot wat een zeer interessant debat bleek te zijn. Hoewel beide voorzitsters het over heel wat punten helemaal eens bleken te zijn, vielen punten van meningsverschil op wanneer het, bijvoorbeeld, over ouderschapsverlofverdeling ging. Onze gasten namen een duidelijke positie ten aanzien van belangrijke ethische thema's en pleitten voor meer vrouwelijke vertegenwoordiging in alle lagen van het maatschappelijk leven, waar die vertegenwoordiging momenteel te wensen overlaat. Mevr. Rutten herhaalde haar oproep die ze voorheen in de pers maakte: ze wenst dat de helft van de volgende regering uit vrouwen bestaat. Mevr. Almaci stemde volmondig in.
Voorzitter van de Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele Zedenleer (RIBZ), mevr. Ingeburg Digneffe, had de eer de avond te mogen afsluiten. De organisatoren blikken tevreden terug op een geslaagde editie van het decemberdebat en danken de partners van harte voor hun medewerking.

Het decemberdebat is een samenwerking tussen PXL Education (vakgroep NCZ), PXL Social Work, Ingeburg Digneffe (voorzitter RIBZ), Vrijzinnig Punt, Humanistisch Verbond Hasselt, UPV en IMD Limburg.

Verslag:
Jo Dirix
Lector Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ)
Hogeschool PXL, dpt. Education
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt


Foto album

14 van 14 foto's

Keer terug