Op zoek...
Kleur Wit Gewicht 574gr Afmetingen 17 x 24,1 cm Auteur Jimmy Koppen / Gily Coene
prijs € 20,00 op voorraad | gratis verzending

_Samenvatting

Vlaanderen is in de tweede helft van de twintigste eeuw sterk geseculariseerd. We willen als burger en individu onszelf kunnen zijn, zelf denken en zelf beslisssen. We willen onze eigenheid gerespecteerd zien. Onze maatschappij wordt pluralistischer en complexer en lijkt hoe langer hoe minder op die van vroeger. Nieuwe ethische standpunten breken door en worden steeds meer aanvaardt. Daaruit zijn ook nieuwe praktijken en structuren voortgevloeid. In deze evolutie heeft het vrijzinnig humanisme een stille maar centrale rol gespeeld. De geschiedenis van dit vrijzinnig humanisme is weinig gekend. Dat is begrijpelijk, omdat er in Vlaanderen (nog) niet veel over geschreven is. Dit boek wil die lacune opvullen. Vijftien thematische artikels bieden de lezer een historisch overzicht van een aantal maatschappelijke problematieken die vrije mensen nauw aan het hart liggen. Ze verbreden de kennis over een levensbeschouwing die lange tijd in de schaduw stond van de religie, maar die nu steeds prominenter aanwezig is. De auteurs willen bovendien het onderzoek naar de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme stimuleren. Daarom geven ze de lezer een aantal onderzoeks- en bronnensuggesties om zelf op zoek te gaan naar de evolutie en de doorbraak van het vrije denken. Met bijdragen van: Freddy Boeykens, Paul Borghs, Eddy Borms, Franky Bussche, Nicoletta Casano, Gily Coene, Jacinta De Roeck, Ruddy Doom, Willem Elias, Tamara Ingels, Jimmy Koppen, Michel Magits, Frank Scheelings, Jan Van den Brande

_Product informatie

De evolutie van het vrijzinnige humanisme in Vlaanderen sinds de Tweede Wereldoorlog. Een uitgave van het Humanistisch Verbond, het Centrum voor Vrijzinnig Erfgoed vzw (CVHE) en het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA), met de steun van de Vlaamse Overheid, deMens.nu en de Vrije Universiteit Brussel

Kleur: Wit
Gewicht: 574gr
Afmetingen: 17 x 24,1 cm
Auteur: Jimmy Koppen / Gily Coene

_Kunnen wij u helpen?

Heeft u een vraag over een product? Of wilt u meer weten over uw order? Wij helpen u graag verder!

Veelgestelde vragen Contact