Partners

Als actieve, levensbeschouwelijke geïnspireerde organisatie in het sociaal-culturele middenveld, werkt het Humanistisch Verbond nauw samen met de vrijzinnig-humanistische koepelvereniging UVV/deMens.nu en met een aantal andere lidverenigingen van die koepel, zoals Beeldenstorm, De Maakbare Mens, Hujo (Humanistische Jongeren), OSB (Oudstudentenbond Vrije Universiteit Brussel), UPV (Uitstraling Permanente Vorming Vrije Universiteit Brussel), Vermeylenfonds, Willemsfonds, enz. Met een aantal van de lidverenigingen vormt het Humanistisch Verbond ook het Vrijzinnig Cultuurforum, dat op diverse vlakken samenwerkt en gemeenschappelijke activiteiten organiseert.

Voor het vak niet-confessionele zedenleer is er structurele samenwerking met de RIKZ.Z (de Raad voor Inspectie & Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer) en de Werkgroep Leraren Ethiek WLE/Digimores:

Daarnaast werkt het Humanistisch Verbond ook zowel structureel als op ad hoc-basis samen met een veelheid van actoren uit het middenveld, het onderwijs, de welzijnssector, zorgorganisaties,  holebiverenigingen, vrouwenorganisaties, etnisch-culturele verenigingen, interlevensbeschouwelijke verenigingen, maar bv. ook met archieven, uitgeverijen, boekhandels, musea, ziekenhuizen enz. Hieronder bij wijze van voorbeeld een aantal van dergelijke partners.

Activiteiten worden vaak georganiseerd in samenwerking met de Vrijzinnige Centra, die de locatie ter beschikking stellen en voor praktische en logistieke ondersteuning zorgen. Een lijst van de centra vindt u elders op deze website.

Ook internationaal zijn er contacten en wordt er samengewerkt, bv. met het Humanistisch Verbond Nederland en de Universiteit voor Humanistiek Utrecht, of met de IHEU (International Humanist and Ethical Union), bij wie het Humanistisch Verbond als lid is aangesloten.