Jan Huijbrechts
Ignace Claessens
Non-fictie
  • 1539 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

14 november 2019 Antwerpen 14-18
Vertrekkend vanuit nieuwe inzichten en een vaak onverwachte invalshoek, is het de bedoeling van de auteur de bij tijden complexe oorlogsgeschiedenis van de Scheldestad op een boeiende manier gestalte te geven.
Jan Huijbrechts doet dit aan de hand van zorgvuldig geselecteerde anekdotes, persoonlijke verhalen, beschrijvingen van gebouwen en monumenten, en tientallen nooit eerder gepubliceerde foto’s. Zo wordt in de uitgave het verhaal van ’t Stad en zijn bevolking tijdens de Eerste Wereldoorlog rijk geïllustreerd én gereconstrueerd.
De auteur gaat hierbij erg gedetailleerd te werk, bijvoorbeeld bij de beschrijving van de talrijke huizen en gebouwen die aan de Duitse Gemeenschap toebehoorden, of die er verband mee hielden. Ook de graven van de gesneuvelden op de Krijgsbegraafplaats Schoonselhof worden nauwgezet beschreven. Met het boek in de hand valt een bezoek aan deze begraafplaats zeker aan te raden.
Het werk richt zich uiteraard in de eerste plaats tot de Antwerpenaars, wat niet wegneemt dat ook de niet-inwoner van de Scheldestad die belangstelling heeft voor de woelige periode van de Eerste Wereldoorlog er zijn gading in kan vinden.
Iedereen die belangstelling heeft voor het lot van ons land gedurende de Groote Oorlog - in het bijzonder wie meer wil te weten komen over het wedervaren van de “metropool” tijdens die periode – zal ongetwijfeld veel plezier beleven aan de lectuur van dit werk.
De talrijke bronverwijzingen verhogen de wetenschappelijke waarde van het boek en kunnen desgevallend aanzetten tot verdere studie. Wel is vervelend dat deze verwijzingen niet als voetnoten opgenomen worden. Ze zijn op het einde van het boek te vinden, wat de lezer verplicht telkens de bewuste pagina op te zoeken.
Jan Huijbrechts
Ignace Claessens
Non-fictie
recensent
_Ignace Claessens recensent
Meer van Ignace Claessens

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies