• |

Boekrecensies - 19 resultaten

Handboek voor de vagebond. In de voetsporen van de vrije denkers Auteur Léon Hanssen  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur, Léon Hanssen, is een Nederlandse cultuurhistoricus die bekendheid verwierf op het domein van cultuurmonografieën en biografieën. Hij is sinds 2013 als buitengewoon hoogleraar verbonden aan de Tilburg University waar hij het vak ’Life writing and cultural memory’ doceert. 21 september 2020
De flard Auteur Philippe Lançon  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur is journalist en cultureel recensent bij Liberation en columnist bij Charlie Hebdo. Beide zijn Franse publicaties van linkse signatuur. 13 augustus 2020
Bespiegelingen over het vraagstuk van het antisemitisme Auteur Delphine Horvilleur  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur is een Joodse vrouw die tevens rabbijn is. Haar cv is vrij ongewoon. Zij maakt deel uit van de vrijzinnige ‘Mouvement juif liberal’, zet zich in voor het secularisme, is betrokken bij Charlie Hebdo, bij interreligieuze dialogen en verdedigt uitgesproken feministische standpunten. Let wel, de uitgever gebruikt het begrip vrijzinnig niet in de betekenis zoals wij het kennen in Vlaanderen. 16 juni 2020
Zingeving in ecologie, een elegie? Auteur Hendrik Opdebeeck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Pelckmans uitgevers heeft zich de laatste tijden duidelijk gepositioneerd op het marktsegment waar filosofie – religie – zingeving – wereld- en levensbeschouwing alsook ecologie elkaar vinden. Het cv en de publicaties van de auteur Hendrik Opdebeeck passen hier duidelijk bij. 9 juni 2020
Het tijdperk van de huid Auteur Dubravka Ugresic  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur is een Kroatische schrijfster. Zij werd geboren in de buurt van Zagreb, destijds de hoofdstad van een deelrepubliek van Joegoslavië. Zij groeide op tijdens de periode na de Tweede Wereldoorlog onder het socialistisch/communistisch bewind van maarschalk Tito. Een regime waar conformisme en trouw aan de idealen van de socialistische staat het leven van de burgers bepaalden. Haar familie en zijzelf onderschreven dit blijkbaar zonder problemen. 29 april 2020
Het onbenoembare heden Auteur Roberto Calasso  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Roberto Calasso is een Italiaanse schrijver en publicist die tracht sleutels aan te reiken om hedendaagse maatschappelijke processen te begrijpen en te duiden. 21 november 2019
Alles wat in dit boek staat is waar, en andere denkfouten Auteur Maarten Boudry en Jeroen Hopster  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Boudry en Hopster, respectievelijk Belg en Nederlander, zijn twee relatief jonge filosofen die zich in dit boek buigen over de stand van zaken in de moderne argumentatieleer. Er wordt in onze maatschappij veel gediscussieerd, en dat is maar goed ook, maar wordt er wel correct geargumenteerd? 12 november 2019
Het verlies van de aarde. Een recente geschiedenis Auteur Nathaniel Rich  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur is een veelzijdig schrijver die zich mettertijd vastgebeten heeft in de klimaatproblematiek. In dit boek geeft hij een historisch overzicht ervan. 10 oktober 2019
The four horsemen. Het gesprek dat een atheïstische revolutie ontketende Auteur Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris en Christopher Hitchins  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De vier auteurs van ‘The four horsemen’ zijn over de hele wereld bekend als ‘de Nieuwe Atheïsten’. Het grootste en belangrijkste deel van dit boek wordt ingenomen door een verbatim-weergave van een (het enige!) gesprek dat ze alle vier samen gevoerd hebben ergens in 2007. 8 oktober 2019
Doordenken over dooddoeners Auteur Ignaas Devisch en Jean Paul Van Bendegem  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Twee Vlaamse filosofen, een jonge oudere en een oude jongere, hebben zich samen, maar wél afzonderlijk, gebogen over hét filosofie-instrument bij uitstek, namelijk taal. 29 augustus 2019

10 van 19 recensies