• |

Boekrecensies - 15 resultaten

Het tijdperk van de huid Auteur Dubravka Ugresic  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur is een Kroatische schrijfster. Zij werd geboren in de buurt van Zagreb, destijds de hoofdstad van een deelrepubliek van Joegoslavië. Zij groeide op tijdens de periode na de Tweede Wereldoorlog onder het socialistisch/communistisch bewind van maarschalk Tito. Een regime waar conformisme en trouw aan de idealen van de socialistische staat het leven van de burgers bepaalden. Haar familie en zijzelf onderschreven dit blijkbaar zonder problemen. 29 april 2020
Het onbenoembare heden Auteur Roberto Calasso  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Roberto Calasso is een Italiaanse schrijver en publicist die tracht sleutels aan te reiken om hedendaagse maatschappelijke processen te begrijpen en te duiden. 21 november 2019
Alles wat in dit boek staat is waar, en andere denkfouten Auteur Maarten Boudry en Jeroen Hopster  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Boudry en Hopster, respectievelijk Belg en Nederlander, zijn twee relatief jonge filosofen die zich in dit boek buigen over de stand van zaken in de moderne argumentatieleer. Er wordt in onze maatschappij veel gediscussieerd, en dat is maar goed ook, maar wordt er wel correct geargumenteerd? 12 november 2019
Het verlies van de aarde. Een recente geschiedenis Auteur Nathaniel Rich  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur is een veelzijdig schrijver die zich mettertijd vastgebeten heeft in de klimaatproblematiek. In dit boek geeft hij een historisch overzicht ervan. 10 oktober 2019
The four horsemen. Het gesprek dat een atheïstische revolutie ontketende Auteur Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris en Christopher Hitchins  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De vier auteurs van ‘The four horsemen’ zijn over de hele wereld bekend als ‘de Nieuwe Atheïsten’. Het grootste en belangrijkste deel van dit boek wordt ingenomen door een verbatim-weergave van een (het enige!) gesprek dat ze alle vier samen gevoerd hebben ergens in 2007. 8 oktober 2019
Doordenken over dooddoeners Auteur Ignaas Devisch en Jean Paul Van Bendegem  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Twee Vlaamse filosofen, een jonge oudere en een oude jongere, hebben zich samen, maar wél afzonderlijk, gebogen over hét filosofie-instrument bij uitstek, namelijk taal. 29 augustus 2019
Homo ecologicus. Waardenwerk cahier 1. Auteur Eric van der Vet  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur is voorzitter van het ‘Gezelschap Waardenwerk’ en publiceert in het kader van het gelijknamige tijdschrift dit essay over ecologie. Hij is geen wetenschapper en ook geen politicus, maar wel iemand die al zeer lang met dit thema begaan is. Het Rapport van de Club van Rome (1972) was voor hem, zoals voor velen van zijn generatie, een ‘eyeopener’. Het onderwerp heeft hem sindsdien niet meer losgelaten en deed zijn bezorgdheid alleen toenemen. 24 juni 2019
Bekentenissen van een afvallige atheïst Auteur Dennis Vanden Auweele  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver De auteur is een alumnus van de Katholieke Universiteit Leuven die een doctoraat schreef over hoe godsdienst in de loop van de jaren geëvolueerd is. Deze historische achtergrond neemt hij mee doorheen het hele boek, maar dit belet hem niet om ook zijsprongen te maken op de domeinen van de filosofie, de ethica en de theologie (en soms theologisch uit te glijden zoals hij zelf zegt). Hij is jong (°1986), momenteel postdoctoraal vorser aan de KU Leuven en ook docent godsdienstfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 13 juni 2019
Liquid surveillance. Auteur Zygmunt Bauman en David Lyon  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Beide auteurs zijn sociologen, respectievelijk uit het Verenigd Koninkrijk en Canada. Zij bestuderen/bestudeerden (Bauman is overleden) wat ze beschouwen als “een van de grootste uitdagingen van onze hedendaagse maatschappij”, namelijk “surveillance”. Nauw daarmee verbonden bevindt zich een wereld waarin data gegenereerd, verzameld, onderschept, en gebruikt/misbruikt worden op een nooit geziene schaal. Dit dankzij de moderne technologieën die zich ontwikkeld hebben en ingang hebben gevonden op de meest diverse domeinen van het maatschappelijk leven. 14 mei 2019
Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime. Auteur Bruno Latour  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Latour is een Franse filosoof die bekommerd is over het reilen en zeilen van de moderne wereld. De moderne wereld waarin hij vaststelt dat zij hoe langer hoe minder “gemeenschappelijkheid” biedt. Bewijzen hiervan zijn: de Brexit, de toename van migratiestromen, de verkiezing van Trump, het failliet van een bepaalde opvatting over mondialisering alsook de vaststelling dat het klimaatakkoord van Parijs niet realiseerbaar is binnen het kader van het klassieke moderniseringsdenken. Deze factoren leiden tot een veralgemeend gevoel dat de bodem onder ieders voeten wegzinkt, wat dan weer leidt tot veralgemeende onrust- en angstgevoelens. 14 mei 2019

10 van 15 recensies