Boekrecensies - 5 resultaten

Drie essays van Peter Handke Auteur Peter Handke  /  Categorie fictie  /  Beoordeeld door Rik Lefevere Essay over de moeheid. Essay over de jukebox. Essay over de geslaagde dag. 1 september 2022
Intieme vreemden. Essay maand van de filosofie 2022 Auteur Paul Verhaeghe  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Rik Lefevere Sinds 2003 worden in april door heel Nederland en Vlaanderen jaarlijks filosofische nachten, programma’s, lezingen, debatten en festivals georganiseerd rondom het thema van de Maand van de Filosofie. Het thema dit jaar was ‘Intieme Vreemden’. 13 mei 2022
We waren gewaarschuwd. Over een profetisch milieurapport en wat we er (niet) mee deden. Auteur Jaap Tielbeke  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Rik Lefevere “If you buy a ticket for the Titanic, at least make it a first-class ticket.” Aan het woord is Dennis Meadows, hoofdauteur van “De grenzen aan de groei”, ook bekend als het eerste rapport van de Club van Rome dat in 2022 zijn gouden jubileum viert. Zijn ‘first-class ticket’ is zijn huis en achtertuin (mét beverburcht). ‘The Titanic’ is uiteraard het ruimteschip aarde dat zinkende is. ‘Hij was somber, op het fatalistische af’. Zo beschrijft Jaap Tielbeke in zijn inleiding de indruk die Meadows op hem maakte tijdens een ontmoeting ter voorbereiding van dit boek. 19 april 2022
De stille oorlog. Hoe Amerika de Koude Oorlog won, maar de vrede aan het verliezen is. Auteur Tim Weiner  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Rik Lefevere Generatie na generatie staan er leiders op die zich niet tevreden stellen met het leiden van hun eigen land. Ze willen en ze zullen een ander land de duvel aandoen. Omdat de mensen er dezelfde taal spreken. Of omdat het de vrije toegang tot een handelsroute hindert. Of omdat het iets heeft wat het eigen land ontbeert. Elke reden is goed genoeg. Zo’n leiders willen de geschiedenis ingaan als iemand die z’n land (weer) groot maakte. Ressentiment, wraak, plat egoïsme, grootheidswaanzin, controledwang, een onuitputtelijk machtsstreven is wat hen drijft. 14 maart 2022
Botsen de beschavingen? Auteur Bart De Wever, Khalid Benhaddou, Lisbeth Imbo  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Rik Lefevere Bij Pelckmans verscheen onlangs 'Botsen de beschavingen?', een boek waarin Bart De Wever en de Gentse imam Khalid Benhaddou met elkaar in gesprek gaan onder de nogal onzichtbare leiding van journaliste Lisbeth Imbo. De titel refereert aan Samuel Huntingtons in 1996 verschenen boek 'The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order'. Huntington stelde dat de scheidslijnen, na de Koude Oorlog, van culturele aard zouden zijn. Met name het christelijke westen en de islam zouden onvermijdelijk met elkaar botsen. Deze en andere vormen van polarisatie willen De Wever en Benhaddou in hun dialoogboek onder de loep nemen. 26 oktober 2021

5 van 5 recensies