Boekrecensies - 34 resultaten

Over de ziel en de verrijzenis. Auteur Gregorius van Nyssa  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Wie enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van de boekdrukkunst lijdt bij het bekijken van veel recente publicaties onvermijdelijk aan een begrijpelijk gevoel van diepe nostalgie. Boeken drukken was inderdaad een kunst, en die leek verloren gegaan toen we overspoeld werden met goedkope pockets, livres de poche, soft covers en regelrechte wegwerpproducten. 16 januari 2023
Leve de dood? Sterfelijk zijn in het YOLO-tijdperk. Auteur Philippe Lepers  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters De titel is, ondanks de gezochte chiastische oxymorons, niet meer dan een veeleer krampachtige poging om leuk en hip te zijn. Geen mens immers die ‘Leve de dood’ als motto, laat staan als levensvisie zou nemen, en wie niet met de beide duimen schrijft, zal allicht even moeten surplacen eer het initiaalwoord leesbaar wordt. Of dergelijke strapatsen de belangstelling zullen wekken of zelfs de verkoop doen toenemen? 15 januari 2023
Over oorlog. En het probleem van motivatie in crisistijd. Auteur Simone Weil  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Al heel lang ben ik, waarschijnlijk net zoals de meesten onder ons, enigszins vertrouwd met de naam van Simone Weil, maar meer dan dat niet. En dan is er nog Simone Veil, die ooit minister was in Frankrijk en ook nog voorzitter van het Europese parlement. Verwarrend, als je het bij erg oppervlakkige kennis houdt. Toen ik dit boekje aangekondigd zag, vond ik dat een goede gelegenheid om daaraan eindelijk te verhelpen. 29 december 2022
De melkboer en de geschiedenis. Auteur John Vandaele  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters John Vandaele (°1959) is journalist bij MO* en schreef naar eigen zeggen tien jaar aan dit boek. Het is dan ook een dikke turf geworden, bijna 500 bladzijden. Maar laat dit je niet afschrikken: het boek leest heel vlot. Dat komt vooral door de goed gevonden opzet: er is enerzijds het autobiografische verhaal van de auteur (zoon van de melkboer uit de titel), en anderzijds de meer algemene geschiedenis van onze tijd, zeg maar vanaf de Tweede Wereldoorlog. Die twee aspecten worden afwisselend in meestal vrij korte hoofdstukken behandeld. 2 december 2022
Waarom we bang zijn. De oorsprong en toekomst van angst. Auteur Bram Vervliet  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Het oog wil ook wat. Een goede eerste indruk maken is belangrijk. Of zoals mijn Vader zaliger zei: ik zie liever een schoon meisken dan een lelijk varken. Dat was destijds steevast zijn olijk, niet seksistisch antwoord wanneer mijn Moeder zaliger hem een por in de ribben gaf als hij al eens – in alle eer en deugd, hij was zo trouw als een zwaan – een ‘schoon meisken’ nakeek. 30 november 2022
Over Freud. Feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse. Auteur Jacques Van Rillaer  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Het was het briljante, expliciete voorwoord van Maarten Boudry, dat afzonderlijk op zijn website verscheen, dat me ertoe aanzette om dit korte boekje van Van Rillaer te lezen. De kritiek op Freud en zijn psychoanalyse is niet van gisteren: van bij de aanvang was er argwaan bij zijn collegae en bij andere wetenschappers en medici. 29 november 2022
Het kwartet. Hoe vier vrouwen de filosofie tot leven wekten. Auteur Clare Mac Cumhaill en Rachael Wiseman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters De oorspronkelijke titel luidt "Metaphysical Animals" en het is meteen duidelijk waarom men voor de vertaling niet gekozen heeft voor ‘metafysische dieren’: wie koopt of leest er nu een boek met zo’n titel? Nochtans raakt die de essentie van het boek, maar daarover straks meer. 17 november 2022
Vriendschap Auteur Cicero  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Cicero (106 - 43 voor onze tijdrekening) stond destijds, toen ik de Grieks-Latijnse humaniora volgde, in de eerste helft van de jaren 1960, uitgebreid op het programma. We lazen evenwel vooral zijn redevoeringen, ik herinner me “pro Milone”, “pro Archia poeta” en natuurlijk de Catilinartische, dus zijn politieke en juridische teksten. 9 november 2022
Dit leven. Hoe onze sterfelijkheid ons vrijmaakt. Auteur Martin Hägglund  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Boekaankondigingen van uitgevers zijn altijd lovend, of wat had je gedacht. En ook de ‘blurbs’, de korte commentaren op de achterflap, van bekende auteurs of uit gerenommeerde kranten of tijdschriften, kunnen niet anders dan de loftrompet steken. Voor “Dit leven” (oorspronkelijke titel “This Life. Secular Faith and Spiritual Freedom”, 2019) was iedereen het roerend eens. De recensies in de internationale vakpers putten zich uit in superlatieven, er werden colloquia ingericht over het boek aan de beste universiteiten, het boek werd meteen bekroond met een prijs. 5 november 2022
God. Een anatomisch onderzoek. Auteur Francesca Stavrakopoulou  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Het is met een bezwaard gemoed dat ik aan deze recensie begin. Laat ik maar meteen bekennen, dit boek ligt me niet. Ik heb het nu voor de helft uitgelezen, en ik heb het opgegeven, ik ben niet masochistisch genoeg om mezelf door de volgende 250 bladzijden te slepen. Wat aanvankelijk best een leuk idee leek, namelijk op zoek gaan naar de anatomische vormen die aan het idee van God verbonden zijn in de loop van de geschiedenis, bleek bij nader toezien een steeds meer bevreemdende exploratie van bepaalde archeologische en literaire bronnen. 12 oktober 2022

1
2
3
4
10 van 34 recensies