• |

Boekrecensies - 5 resultaten

Vredestichters. De verdragen van Versailles en Parijs 1919. Auteur Margaret MacMillan  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Guido-Jules Kindt Na de ‘Grote Oorlog 1914-1918’ kon het niet anders of er moesten verdragen worden gesloten tussen vriend en vijand. Er zou rust worden gecreëerd in de Westerse wereld, zodat het in de komende decennia niet opnieuw zou ontaarden in machtshonger en verovering van betwiste geografische of etnografische gebieden. 10 april 2019
Waar de wind waait – Een eigenzinnige reis door Europa Auteur Nick Hunt  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Guido-Jules Kindt Een jonge windhaan die ervan overtuigd is dat hij de winden van Europa een bezoek moet brengen, zo komt mij het boek over van Nick Hunt - een reisschrijver die op veel momenten van zijn tocht genoegen schept in een zeker masochisme. 27 februari 2019
Een Duits Meisje. Mijn leven in een neonazifamilie. Auteur Heidi Benneckenstein  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Guido-Jules Kindt De nazi-ideologie behoort niet tot het verleden in Duitsland. In heel wat Duitse gezinnen worden kinderen nog opgevoed met normen uit het Hitler-regime: Völkisch, paramilitair, heimattrouw, kortom met extreemrechts gedachtengoed dat zich verzet tegen de hedendaagse maatschappij en democratie. 4 februari 2019
Rapport over de ongelijkheid in de wereld 2018 Auteur Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saey, Gabriel Zucman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Guido-Jules Kindt Wereldwijd is de ongelijkheid onder burgers in de afgelopen decennia fors toegenomen. Het kapitaal van de bovenste 1 procent heeft tweemaal zoveel van de inkomensgroei geprofiteerd als de onderste 50 procent. Deze economische ongelijkheid ontstaat vooral doordat de vermogens ongelijk verdeeld zijn. De oorzaak hiervan is dat kapitaal zich ofwel in privéhanden bevindt of in handen van de overheid. 21 november 2018
Dagen zonder Trump – Berichten uit Amerika Auteur Björn Soenens  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Guido-Jules Kindt Soms voelen televisieverslaggevers zich geroepen om ook nog een boek te schrijven. Zou dat komen omdat ze hun verslagen altijd zo drastisch moeten inkorten? Dat gevoel had ik bij het lezen van Soenens’ boek ‘Dagen zonder Trump’. En eerlijk: Björn Soenens heeft gelijk. In dit boek slaagt hij erin ons originele informatie te geven die minder vaak aan bod komt in de tv-reportages. 20 augustus 2018

5 van 5 recensies