Het Vrije Woord
Geschreven door Martin Harlaar
 • 2102 keer bekeken
 • minuten leestijd
 • Reacties

2 juni 2021 Ben ik wel woke genoeg? (5)
Ik heb fantastisch nieuws voor alle Onderdrukten ('iku si awon aninilara!') en onderdrukkers in de Lage Landen. Het meesterwerk 'Critical Race Theory: An Introduction' (2001), geschreven door het echtpaar Richard Delgado (1939) en Jean Stefancic (1940), is gratis te downloaden! Delgado en Stefancic geven de volgende definitie van Critical Race Theory: 'Radical legal movement that seeks to transform the relationship among race, racism, and power'. Het is in deze serie artikelen over woke de hoogste tijd voor enige theoretische scholing. Aan den arbeid!
_Critical Race Theory (CRT)
Wikipedia: 'De kritische rassentheorie ontstond halverwege de jaren 1970 vanuit de behoefte van de Afro-Amerikaanse Civil rights movement om met nieuwe theorieën en tactieken het 'institutioneel racisme' in het Amerikaanse rechtssysteem te doorgronden. De term kritische rassentheorie werd bedacht door de Amerikaanse rechtsgeleerde, burgerrechtenactiviste en hoogleraar Kimberlé Crenshaw in de jaren 1980.

Speerpunten zijn onder andere:
 • Ras, geslacht, sociale klasse
 • Witte suprematie
 • Institutioneel racisme
 • Anti-liberalisme
 • Cultuurnationalisme/separatisme
 • Essentialisme en anti-essentialisme
 • Structureel-determinisme'
_KU Leuven eert Kimberlé Crenshaw
Kimberlé Crenshaw kreeg op 3 februari 2020 een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven, omdat ze, aldus de lofrede, de kloof tussen wetenschap en maatschappij moeiteloos overbrugt.
Ik citeer uit KU Leuven Nieuws: 'Professor Kimberlé Crenshaw (1959) is een Amerikaanse advocate en burgerrechtenactiviste die baanbrekend theoretisch werk heeft verricht rond gelijkheid en discriminatie. Ze ontwikkelde het begrip 'intersectionaliteit', dat discriminatie beschrijft die voortvloeit uit meer dan één kwetsbaarheid, zoals een combinatie van ras en gender. Ze toonde aan dat zwarte vrouwen discriminatie ondervinden die uniek is, verschillend van bijvoorbeeld blanke vrouwen of zwarte mannen. Intersectionaliteit is inmiddels een standaardbegrip.'
Op 8 februari 2020 verscheen in De Standaard een interview van redactrice cultuur & media Inge Schelstraete met Kimberlé Crenshaw. Twee korte citaten:

IS: 'Waarom is links zo compleet verlamd door identiteitspolitiek? Solidariteit met iedereen die onrecht wordt aangedaan zou hun kernbusiness moeten zijn.'
KC: 'Links is overwegend blank en mannelijk. De feministische beweging vindt zichzelf ook progressief, maar progressieve mannen hebben het toch lang moeilijk gehad met feministische kritiek. Ze vinden het ook moeilijk te erkennen dat ras je klasse bepaalt.'

IS : 'De scherpste critici noemen intersectionaliteit geen theorie, maar 'een kerk'.'
KC: 'Onder een deel van de progressieve intellectuelen heerst het idee dat je het niet te serieus moet nemen. Dat is vaak omdat ze denken dat hun achterban er niet van wakker ligt. Ze zijn bijvoorbeeld holebi-activist, maar hebben geen lesbische of zwarte aanhangers.'
_Voorgangers van de CRT
Terug naar het boek van Delgado en Stefancic. CRT bouwt voort op de inzichten van twee eerdere bewegingen, 'critical legal studies and radical feminism, to both of which it owes a large debt. It also draws from certain European philosophers and theorists, such as Antonio Gramsci and Jacques Derrida, as well as from the American radical tradition exemplified by such figures as Sojourner Truth, Frederick Douglass, W.E.B. Du Bois, Cesar Chavez, Martin Luther King, Jr., and the Black Power and Chicano movements of the sixties and early seventies.'
_Uitgangspunten van de CRT
CRT kent vijf uitgangspunten. Deze hebben in de eerste plaats betrekking op de situatie in de USA.
 1. Racisme is normaal voor de meeste mensen van kleur en geen uitzondering;
 2. 'Interest convergence': Zwarten behalen slechts overwinningen op het gebied van burgerrechten indien de witten er ook voordeel van hebben, als met andere woorden hun belangen samenvallen;
 3. 'Ras' is een sociale constructie en correspondeert niet met een biologische of genetische realiteit;
 4. 'Voice of color': Minderheden hebben hun eigen ervaringen en verhalen die de witte meerderheid niet kent;
 5. Van wetgeving inzake burgerrechten en van positieve discriminatie hebben vooral witte mensen voordeel gehad.
_Natte westenwinden gieren van venijn
In het voorjaar van 2018 en 2019 heb ik tijdens het documentaire filmfestival DOCVILLE enkele dagen in Leuven rondgelopen en zag daar vele jonge, ontspannen, vrolijke gezichten in de straten, op de terrasjes en in het Sint-Donatuspark. Ik meende onbezorgd studentenleven te zien. Pas nu begrijp ik dat de studenten onder een groot onrecht gebukt gingen. Maar ze komen eindelijk in opstand, deze slaven van een gekoloniseerde universiteit. Uit de USA is de CRT komen overwaaien. Deze theorie wordt ingezet om het institutionele onrecht zichtbaar te maken en de bevrijding naderbij te brengen. De universiteit zal worden gedekoloniseerd met behulp van in Amerika ontwikkelde wapens en het Engels, de taal van de bevrijder, is de taal waarin de jonge Vlaamse vrijheidsstrijders zich bij voorkeur uitdrukken.
Op 30 maart 2021 werd het #DecolonizeKULeuven manifesto gepubliceerd. In de illustratie op de voorkant staat in kleine lettertjes, als ware het een geheime boodschap: 'Discover yourself. Start with the decolonization of our libraries, curricula and institutions.' In het manifest worden tien eisen gesteld. Ik neem alvast afscheid van u, het wordt mij allemaal even te veel, maar ik nodig u graag uit om zelf kennis te nemen van deze bevrijdingseisen waarin onder andere sprake is van verplichte curricula voor alle studenten, ongeacht wat zij studeren, en van het creëren van ruimte in de bibliotheken om boeken neer te kunnen zetten, geschreven door de discipelen van deze seculiere bevrijdingstheologie. Wist u trouwens dat het precies honderd jaar gelezen is dat men begon met de bouw van de universiteitsbibliotheek aan het Ladeuzeplein? Het gebouw werd ontworpen door de Amerikaanse architect Whitney Warren en het was een gift van de USA. In de bibliotheek schijnen zich ruim vier miljoen boeken te bevinden, waaronder ongetwijfeld veel van dubieus allooi, want koloniaal. Weg ermee! In de papierbak! Of misschien beter nog: op de brandstapel! Een vreugdevuur om de bevrijding te vieren! En dan nu de eisen van de bevrijders. Only unconditional surrender is acceptable. Iku si awon aninilara!
 1. We demand that KU Leuven ensures that curricula of all faculties are decolonized in a thorough manner. This is not limited to curricula of electives, but also includes mandatory curricula followed by all students in each discipline.
 2. We demand that KU Leuven makes an extensive and structural policy plan to employ Black professors and professors of colour within the university. We simultaneously demand that KU Leuven makes a commitment to enact policy to engage more Black researchers and researchers of colour within the different university faculties.
 3. We demand that Black personnel and personnel of colour within the university, mainly present in manual jobs, are not outsourced in order to ensure they receive adequate payment for their essential work.
 4. We demand that KU Leuven makes physical space within all libraries (faculty libraries and the Central Library) for books from academics that challenge the Eurocentric status quo that is predominant in our university.
 5. We demand that KU Leuven stimulates and funds research based on decolonial perspectives that are missing in our curricula.
 6. We demand that KU Leuven reflects critically on its international projects with non-Western countries in order to ensure that the university is not reproducing colonial practices in international cooperation.
 7. We demand that KU Leuven actively acknowledges its own ties to and participation in Belgium’s colonial history. It must make the appropriate amends for human rights violations it or its personnel participated in.
 8. We demand that KU Leuven accommodates Black students and students of colour within the university adequately.
 9. We demand that KU Leuven conducts and publishes independent and thorough research on racism at KU Leuven. We demand the publication of the findings from this research.
 10. We demand a diversity policy focussing on actions and measures, and not solely on ideals.
Het Vrije Woord
In het kader van het GROTE VRAGEN-project (Diversiteit & Dialoog staan daarin centraal) probeert hij, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, tot de kern van belangrijke maatschappelijke thema's door te dringen. In '21 verscheen zijn boek 'De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?' en in '22 'Ben ik wel woke genoeg?'. In '23 zal 'Gender Rage' verschijnen, een boek over transgenderisme.
_Martin Harlaar Martin Harlaar (Amsterdam 1956) is historicus
Meer van Martin Harlaar

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws