Het Vrije Woord
  • 1653 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

4 juli 2018 Abortus uit het strafwetboek, maar nog een lange weg te gaan
Wanneer je als vrouw binnenkort een abortus aanvraagt, heb je het wettelijke recht dit te doen en is dit niet meer per definitie een misdrijf (tenzij aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan, voorwaarden die trouwens niet wijzigen tegenover de tot nog toe geldende situatie). Abortus wordt namelijk uit het strafwetboek gehaald.
Positief is dat hiermee destigmatisering en het doorbreken van het taboe – zaken die spelen voor veel vrouwen die om wat voor reden dan ook een abortus verkiezen – worden bevorderd.
De doorverwijsplicht bij artsen met bezwaren tegen de uitvoering van een concrete abortusvraag en het opheffen van het statuut dat abortus per definitie om een noodsituatie gaat, zijn stappen in de goede richting.
Maar er is nog veel rek op het huidige compromisvoorstel. Er kan nog een veel betere regeling en wetgeving komen die beter beantwoordt aan de concrete noden van de vrouwen, en die de zelfbeschikking van de vrouw vergroot. Zo zou ook de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, verder verlengd moeten worden, en de wachttijd of ‘bedenktijd’ moeten worden ingekort.
De regeling moet mee evolueren met de tijdsgeest en moet vooral ten goede komen aan het welzijn en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw die met de problematiek geconfronteerd wordt.
Lees hier het opiniestuk van deMens.nu over de depenalisering van abortus, Symbolische overwinning, geen perfect akkoord.
Het Vrije Woord

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws