Het Vrije Woord
  • 859 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

7 september 2017 Stedelijke actie tegen eenzaamheid: Brugge neemt het voortouw
Sociale verbondenheid is een fundamentele menselijke behoefte. Toch groeit het aantal mensen dat alleen is of zich eenzaam voelt dagelijks. Dat is niet alleen triest voor de betrokkenen en voor de samenleving, gezien het sociaal kapitaal dat zo verloren gaat, maar leidt ook regelmatig tot schrijnende toestanden. Niet zelden sterven vooral oudere mensen in totale vergetelheid.
Onderzoek uit de Verenigde Staten wees reeds uit dat eenzaamheid meer slachtoffers maakt dan obesitas: de helft van de eenzamen loopt een risico, tegenover een derde van mensen met obesitas. Ook in België is dat een aanzienlijk probleem. Een kwart van de bevolking zou daarmee kampen.
In Brugge wil men daar nu iets aan doen. Binnenkort ontrolt de stad een heus anti-eenzaamheidsplan. Dat wordt opgebouwd rond vier speerpunten: het meten en weten van de problematiek; het inventariseren en signaleren van het gegeven en de eraan gekoppelde problemen; het coördineren van reeds lopende initiatieven (bv. via OCMW’s) via professionals. En daarnaast, uiteraard zeer belangrijk, het mobiliseren en sensibiliseren van de bevolking.
Binnenkort wordt de conferentie ‘In Brugge ben je niet alleen’ georganiseerd. Samen met het middenveld bekijken betrokken diensten en instellingen dan hoe ze het plan concreet kunnen vormgeven.
Het Vrije Woord

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws