Vorming Vrede & Burgerschap (lentemodule, sessie 4)

Op locatie
  • Datum: Woensdag 11 mei 2022 14:00 tot 17:00
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, Lokaal R 230, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
  • Type: Vorming
  • Organisator: De Vorming Vrede & Burgerschap wordt georganiseerd door de Stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap en het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en Uitgeverij Gompel&Svacina.

Vorming Vrede & Burgerschap

n onze samenleving is een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede verkennen en kennen, is een proces dat de mogelijkheid biedt voor een actief, ethisch burgerschap. De afwezigheid van geweld is noodzakelijk om in een samenleving de aandacht voor een menswaardig burgerschap gaande te houden, uit te bouwen en te bewaren.
Gelet op het broze karakter van dit geestelijke goed wil 'Vorming Vrede & Burgerschap' (VV&B) sensibiliseren, vormen en dienst verlenen. VV&B organiseert jaarlijks op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen een tiental sessies rond het bewaren en versterken van vrede en actief (ethisch) burgerschap en het geweldloos hanteren van conflicten op maatschappelijk en mondiaal gebied.

Tot wie richten we ons?

Met de jaarlijkse vormingssessies richten we ons tot alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. In het bijzonder richten we ons tot professionelen uit het onderwijs en de sociale sector en tot studenten aan de universiteit en de hogeschool en tot beleidsverantwoordelijken.

François Levrau – Het multiculturele samenleven op de helling?

Via een politiek die het etnisch-culturele en religieuze verschil erkent kunnen samenlevingen rechtvaardiger worden omdat de identiteitsbalans tussen meerderheidsgroep en minderheidsgroep meer in evenwicht komt. Dat is, in een notendop, de basisgedachte van het multiculturalisme. Deze filosofische en politieke strategie is niet vrij van kritiek. Wat staat er op het spel? Hoe gaan we best met elkaar om zodat de multiculturele samenleving niet overkop gaat? Theoretische bespiegelingen worden in deze presentatie afgewisseld met praktische voorbeelden en discussies.

François Levrau is education supervisor-visiting professor aan het Centrum Pieter Gillis UA en auteur van Waarom verloopt het samenleven soms zo moeizaam (Gompel&Svacina).

Bekijk hier de e-flyer met het complete programma.

Info en inschrijvingen

Prijs lentemodule/herfstmodule vijf sessies: € 60 (studenten en gepensioneerden: € 40)
Prijs lentemodule/herfstmodule per sessie: € 15 (studenten en gepensioneerden: € 10)
U kunt het bedrag storten op rekeningnummer BE92  0688  9137  1423 van Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht, Stuurgroep VV&B. Vermeld uw naam, lentemodule en/of herfstmodule en/of de datum van de sessie(s) die u wilt bijwonen.

Inschrijven (verplicht) via deze link. (U schrijft dus in via het inschrijvingsformulier en betaalt op het rekeningnummer hierboven vermeld).
Meer info: rogerboonen@hotmail.com of secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).


Keer terug