Vorming Vrede & Burgerschap (herfstmodule, sessie 5)

Op locatie
  • Datum: Woensdag 16 november 2022 14:00 tot 17:00
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, Lokaal R 230, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
  • Type: Vorming
  • Organisator: De Vorming Vrede & Burgerschap wordt georganiseerd door de Stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap en het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en Uitgeverij Gompel&Svacina.

Vorming Vrede & Burgerschap

In onze samenleving is een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede verkennen en kennen, is een proces dat de mogelijkheid biedt voor een actief, ethisch burgerschap. De afwezigheid van geweld is noodzakelijk om in een samenleving de aandacht voor een menswaardig burgerschap gaande te houden, uit te bouwen en te bewaren.
Gelet op het broze karakter van dit geestelijke goed wil 'Vorming Vrede & Burgerschap' (VV&B) sensibiliseren, vormen en dienst verlenen. VV&B organiseert jaarlijks op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen een tiental sessies rond het bewaren en versterken van vrede en actief (ethisch) burgerschap en het geweldloos hanteren van conflicten op maatschappelijk en mondiaal gebied.

Tot wie richten we ons?

Met de jaarlijkse vormingssessies richten we ons tot alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. In het bijzonder richten we ons tot professionelen uit het onderwijs en de sociale sector en tot studenten aan de universiteit en de hogeschool en tot beleidsverantwoordelijken.

Rik Pinxten, Peter Schmidt en Jean Paul Van Bendegem – V(rede) en religie

(V)rede en religie. Over de dubbelzinnige en soms heikele relatie tussen religie(s) en het streven naar vrede. Hoe kunnen we verklaren of ten minste beter begrijpen waarom religies de vrede in hun blazoen schrijven en niettemin vaak zo'n prominente rol lijken te spelen bij conflict en oorlog? Peter Schmidt verzorgt de hoofduiteenzetting, gevolgd door commentaar van en discussie met Jean Paul van Bendegem en Rik Pinxten.

Rik Pinxten is emeritus hoogleraar antropologie aan de UGent; Jean Paul Van Bendegem is emeretitus hoogleraar wiskunde en filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel; Peter Schmidt is filoloog, theoloog en titulair kanunnik aan het Sint-Baafskapittel te Gent.

Bekijk hier de e-flyer met het complete programma.

Info en inschrijvingen

Prijs lentemodule/herfstmodule vijf sessies: € 60 (studenten en gepensioneerden: € 40)
Prijs lentemodule/herfstmodule per sessie: € 15 (studenten en gepensioneerden: € 10)
U kunt het bedrag storten op rekeningnummer BE92  0688  9137  1423 van Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht, Stuurgroep VV&B. Vermeld uw naam, lentemodule en/of herfstmodule en/of de datum van de sessie(s) die u wilt bijwonen.

Inschrijven (verplicht) via deze link. (U schrijft dus in via het inschrijvingsformulier en betaalt op het rekeningnummer hierboven vermeld).
Meer info: rogerboonen@hotmail.com of secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).


Keer terug