Uitgewerkt? Langdurig arbeidsongeschikt: maatschappelijk probleem, sociaal knipperlicht? – Online gespreksavond

Online
  • Datum: Donderdag 29 april 2021 19:30
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Zoom
  • Type: Gespreksavond
  • Organisator: Een initiatief van het Humanistisch Verbond, De Verklaring van 30 november en Re-story

Uitgewerkt?

In een open brief waarin elf vooraanstaande economen vorige maand de overheid opriepen tot dringende economische hervormingen schreven ze ook dat 'De uitgaven voor de sociale zekerheid door het groeiende leger langdurig zieken de pan uit swingen'. België stevent inderdaad af op een half miljoen mensen die langdurig uitvallen. Dat is niet alleen erg voor de staatskas, de belastingbetalers die de kas moeten spijzen en de werkgevers die op zoek moeten naar vervangers, maar vooral voor die zieken zelf.

Ondanks alle inspanningen rond wendbaar en werkbaar werk, ondanks het leger coaches dat klaar staat om mensen weerbaarder te maken, moeten we lijdzaam toezien dat het aantal langdurig zieken jaar na jaar blijft toenemen. Hoe komt dat? Heeft dat vooral met het werk te maken of is er meer aan de hand? Moeten we niet verder kijken dan de burn-outs en de depressies? Hoe gaan we om met langdurig zieken? Hoe geven we hen kansen op herstel? Hoe kunnen ze na hun ziektes een passende rol opnemen? Wat zijn de beste remedies om het tij te keren?

Deze en andere prangende vragen worden door moderator Geert Degrande (journalist Re-story) voorgelegd aan het panel met deskundigen uit diverse hoek. In de marge van het debat maakt Hans Claus enkele voorzichtige beschouwingen tegen de brede achtergrond van het heersende maatschappijbeeld en het alternatief dat in 'De Verklaring van 30 november' wordt geschetst. Na het gesprek is er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen (via de chat-functie).

De sprekers

Stijn Baert is ingenieur, econoom, arbeidsmarktdeskundige en professor aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen.

Hans Claus is criminoloog en directeur van de gevangenis van Oudenaarde. Hij is pleitbezorger van kleinschalige en maatschappelijk verankerde detentiehuizen en mede-initiatiefnemer van 'De Verklaring van 30 november', een activerende visietekst op maatschappelijke transitie.

Lynn Formesyn is kunsthistorica en journaliste. In haar boek Zinvol ziek geeft ze een pakkende kijk op leven met chronische pijn en op de vooroordelen die daarover bestaan.

Danny Van Assche is econoom en doctor in de politieke en sociale wetenschappen. Hij was adviseur sociale zaken bij UNIZO, afgevaardigd bestuurder bij Horeca Vlaanderen en is nu gedelegeerd bestuurder bij UNIZO.

Luc Van Gorp studeerde verpleegkunde, filosofie en theologie. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten. Eerder was hij ook voorzitter van het Wit-Gele Kruis.

Miet Vanhegen is juridisch expert bij het Kenniscentrum van Acerta, doctor in de rechten en gastdocent sociaal recht aan de KU Leuven. Ze focust zich op topics zoals arbeidsongeschiktheid, discriminatie op de werkvloer, privacy en welzijn op het werk. Ze promoveerde over het thema 'Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht. Een juridisch onderzoek naar de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt'.

Inschrijvingen en info

Deelname is gratis. U kunt inschrijven via deze link. (Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 29 april, 17.00 uur.)
Vanaf woensdag 28 april ontvangt u een e-mail met de link voor de Zoom-sessie.
Meer info via secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

Uitgewerkt?

Uitgewerkt? is de eerste aflevering van een reeks gesprekken over (de noodzaak van) maatschappelijke transitie, georganiseerd door het Humanistisch Verbond in samenwerking met 'De Verklaring van 30 november'.

Uitgewerkt? zoomt onder meer in op de zesde stelling geformuleerd in de Verklaring: 'de emancipatie van de mensheid wordt bevorderd door begrippen als 'Werk', 'Productiviteit' en 'Vooruitgang' te herdenken en te herdefiniëren'.


Keer terug