• |

[UITGESTELD / POSTPONED] Dr. Jane Goodall – Celebrating 60 years of groundbreaking research

  • Datum: Vrijdag 13 maart 2020 19:30
  • Regio: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Locatie: Vrije Universiteit Brussel, Aula QA, Pleinlaan 2, 1050 Brussels
  • Type: Lezing/spreker
  • Organisator: The Jane Goodall Institute Belgium, in partnership with Humanistisch Verbond Campus Vrije Universiteit Brussel, OSB, UPV, Studiekring Vrij Onderzoek, BSG, Vrije Universiteit Brussel

Om mogelijke gezondheidsrisico's van de spreker(s) en het publiek zo veel mogelijk te beperken, werd door de organiserende partners beslist om de publiekslezing van dr. Jane Goodall op 13 maart eerstkomend in de grote aula van de Vrije Universiteit Brussel niet te laten doorgaan en te verplaatsen naar het najaar van 2020 (wellicht in november). Zodra de nieuwe datum vastligt, zullen we daarover rechtstreeks communiceren met alle geïnteresseerden die zich nu via e-mail hebben ingeschreven. Wij betreuren vanzelfsprekend deze maatregel genomen omwille van de mogelijke bedreiging van het Corona-virus, maar we hopen u zeker te mogen begroeten einde dit jaar. We bedanken u alvast voor uw interesse voor de persoon en het werk van dr. Goodall.

In naam van het Jane Goodall Institute Belgium en het Humanistisch Verbond

Secretariaat en team Humanistisch Verbond

-------------------------

Unfortunately, in order to reduce possible health risks for the speaker(s) and the audience, the organizing partners have decided to cancel the public lecture by dr. Jane Goodall on 13 March at the Vrije Universiteit Brussel and to postpone it to (presumably) November this same year. As soon as the new date has been confirmed we will contact everybody who now has registered by e-mail. We thoroughly regret this decision due to the possible impact of the Corona virus, but we certainly hope to welcome you at the end of 2020. Meanwhile we would like to express our thanks for your interest in the wonderful work and commitment of dr. Goodall.

On behalf of the Jane Goodall Institute Belgium and the Humanistisch Verbond

Secretariat and team Humanistisch Verbond


Foto Jane Goodall: © Vincent Calmel


Keer terug