• |

SYMFONISCH ORKEST VUBRUSSEL: LUCHTVAARDIG o.l.v. Jurgen WAYENSBERG

  • Datum: Zondag 9 december 2018 15:00
  • Regio: Limburg
  • Locatie: C-Mine; Wilde Kastanjelaan 11, Genk
  • Type: Concert
  • Partner: Humanistisch Verbond Genk 'Genkse Humanisten' 317

Het succes van de vorige
jaren enerzijds, jullie
bijzondere inzet tijdens het
voorbije jaar anderzijds,
heeft ons ertoe aangezet
jullie opnieuw uit te
nodigen voor één van de
themaconcerten van ons
Symfonisch Orkest:
Vrijwilligers en
beroepskrachten hebben
ook dit jaar de gelegenheid
een vrijkaart aan te vragen
voor de verschillende
concerten. Maximum 1!
per aanvrager.
BELANGRIJK!!! De
aanvragen kunnen, vanaf 1
oktober!, enkel via de
website van het orkest
www.vub.ac.be/vuborkest
met verplichte vermelding
van code "DEMENS". De
kaarten worden u dan
aansluitend gemaild. Opgelet voor sommige concerten zijn de plaatsen
beperkt!
Wie eerst komt eerst maalt dus, 't is maar dat jullie het weten...
Locatie: C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11 te GENK
Samen carpoolen naar Symfonisch Orkest VUBrussel in de C-Mine - GENK!
Wil je met iemand meerijden of heb je nog een plaats vrij in je auto? Ga dan
naar deze link: https://www.carpoolorganiseren.be/evenement/vuborkestgenk


Keer terug