Lezing - Nieuwsgierigheid

Op locatie
  • Datum: Donderdag 17 december 2020 20:00
  • Regio: Limburg
  • Locatie: Zoomwebinar
  • Type: Lezing/spreker
  • Organisator: Humanistisch Verbond West-Limburg 320

HET VERLANGEN NAAR KENNIS
DRIE DIGITALE LEZINGEN DOOR GASTON MOENS, VUB

Het verlangen naar kennis is kenmerkend voor de mens, schreef Aristoteles al meer dan 2000 jaar geleden. Mensen verlangen naar kennis omdat ze nieuwsgierig zijn. Ze stellen vragen over en aan de wereld maar waarop ze met de zintuigen alleen geen antwoord kunnen vinden. En zo zijn kunst, religie, wetenschap en filosofie ontstaan om aan die behoefte te voldoen.

 

Fontenelle vat het goed samen in zijn  Conversaties over de veelheid van werelden uit 1686:  Wetenschappen steunen op twee dingen:  nieuwsgierigheid en slecht zicht. We willen meer kennen dan we kunnen zien.

 

Wetenschappen - in de ruime betekenis - is een zoektocht die door nieuwsgierigheid wordt aangestuurd.

TWEEDE DIGITALE LEZING

 NIEUWSGIERIGHEID

Hoe een doodzonde een deugd werd

DONDERDAG 17 DECEMBER 2020, 20 uur

 Nieuwsgierigheid is een ziekte en een zonde die ons ertoe aanzet de geheimen van de natuur te onderzoeken en ons van ons doel afleidt, Augustinus, 354-430.

 In de 16de eeuw wordt nieuwsgierigheid een deugd: Alles is het waard om onderzocht te worden.  De  natuurlijke filosofie (wetenschap) kan alles met de rede verklaren, Bruno, 1548-1600.

Zo ontstaat de moderne wetenschap.

 Inschrijven via info@hv-westlimburg.be. U ontvangt de LINK op 17 december om 19u30.


 

 

DERDE DIGITALE LEZING

 TOVENARIJ VANDAAG
Bedriegers en charlatans?

 

DONDERDAG 21 JANUARI 2021, 20 uur

 Vandaag heeft de wetenschap het magisch denken verdrongen. Maar helemaal weg is het zeker niet. Tot op heden blijven allerlei vormen ervan zoals telepathie, helderziendheid, astrologie en dergelijke nog overduidelijk aanwezig.

 Inschrijven via info@hv-westlimburg.be. U ontvangt de LINK op 21 januari 2021 om 19u30.

 


Keer terug