• |

De keuze van Johan Braeckman: 'Right Between Your Ears'

  • Datum: Donderdag 10 oktober 2019 13:30
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, Aula R008
  • Type: documentaire met inleiding en commentaar
  • Organisator: Humanistisch Verbond Nationaal
  • Partner: Universiteit Antwerpen Vrijzinnige Dienst

Graag vooraf inschrijven via secretariaat Humanistisch Verbond, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@humanistischverbond.be    T 03 233 70 32

Aan de hand van 5 documentaires schets Johan Braeckman een fascinerend en tegelijk schokkend beeld van de mens. Hoewel mensen over een onwaarschijnlijke intelligentie beschikken zijn ze ook erg kwetsbaar voor drogredenen. Meestal zijn die onschuldig maar soms hebben ze een erg schadelijke impact en blijkt het moeilijk om ons van die drogredenen te verlossen. Racistische vooroordelen zijn daar allicht een goed maar betreurenswaardig voorbeeld van. Oplichters en demagogen maken bewust misbruik van de menselijke kwetsbaarheid. Maar net zo vaak zijn de ‘oplichters’ oprecht overtuigd van de waarheid van hun drogredenen en in zeker zin ‘slachtoffer’ van hun eigen illusies.

De geselecteerde documentaires vielen meermaals in de prijzen en belichten aan de hand van confronterende beelden en pijnlijke stiltes de menselijke feilbaarheid. Zo maken ze de kijker bewust van zijn eigen kwetsbaarheid en van hoe die zich daartegen kan wapenen.

De documentaires worden ingeleid door Johan Braeckman, nadien is er mogelijkheid tot het stellen van vragen

Johan Braeckman doceert wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en publiceerde meerdere boeken en hoorcolleges over wijsbegeerte, wetenschap, ethiek, en kritisch denken. In 2019 ontving hij de Prijs Vrijzinnig Humanisme.

Ze waren er rotsvast van overtuigd op 21 mei 2011 zal de wereld vergaan. Kris De Meyer, hersenenonderzoeker aan het King’s College in Londen wist beter. In deze documentaire registreert hij het gedrag van de zogenaamde ‘believers’ op het moment dat de wereld niet ten onder gaat en hij maakt duidelijk wat er in je hersenen gebeurt wanneer je fundamenteel wordt tegengesproken. De documentaire houdt ons allemaal een spiegel voor, hoe zeker zijn we van de dingen die we voor waar aannemen?

De documentaire zat o.a. in de officiële selectie van Docville.


Keer terug