• |

De keuze van Johan Braeckman: 'I Am Not Your Negro'

  • Datum: Woensdag 6 november 2019 13:30
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, Aula R230
  • Type: documentaire met inleiding en commentaar
  • Organisator: Humanistisch Verbond Nationaal
  • Partner: Universiteit Antwerpen Vrijzinnige Dienst

Graag vooraf inschrijven via secretariaat Humanistisch Verbond, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@humanistischverbond.be    T 03 233 70 32

De keuze van Johan Braeckman

Aan de hand van 5 documentaires schets Johan Braeckman een fascinerend en tegelijk schokkend beeld van de mens. Hoewel mensen over een onwaarschijnlijke intelligentie beschikken zijn ze ook erg kwetsbaar voor drogredenen. Meestal zijn die onschuldig maar soms hebben ze een erg schadelijke impact en blijkt het moeilijk om ons van die drogredenen te verlossen. Racistische vooroordelen zijn daar allicht een goed maar betreurenswaardig voorbeeld van. Oplichters en demagogen maken bewust misbruik van de menselijke kwetsbaarheid. Maar net zo vaak zijn de ‘oplichters’ oprecht overtuigd van de waarheid van hun drogredenen en in zeker zin ‘slachtoffer’ van hun eigen illusies.

De geselecteerde documentaires vielen meermaals in de prijzen en belichten aan de hand van confronterende beelden en pijnlijke stiltes de menselijke feilbaarheid. Zo maken ze de kijker bewust van zijn eigen kwetsbaarheid en van hoe die zich daartegen kan wapenen.

De documentaires worden ingeleid door Johan Braeckman, nadien is er mogelijkheid tot het stellen van vragen

Johan Braeckman doceert wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en publiceerde meerdere boeken en hoorcolleges over wijsbegeerte, wetenschap, ethiek, en kritisch denken. In 2019 ontving hij de Prijs Vrijzinnig Humanisme.

In deze Belgische coproductie baseert Raoul Peck zich op een roman van de Amerikaanse schrijver James Baldwin om het verhaal van de Burgerrechtenbeweging uit de jaren zestig te vertellen en dat verhaal te verbinden met het huidige #BlackLivesMatter. De documentaire laat het vernietigende effect zien van racistische vooroordelen en hoe die beletten om de waardigheid van medemensen te erkennen. Niemand minder dan Samuel L. Jackson praat de archiefbeelden, filmfragmenten en actuele nieuwsbeelden aan elkaar.

De documentaire won in 2017 de BAFTA Award voor beste documentaire.


Keer terug